14.7.11

ΑΡΧΗ
6.00pm-7.00pm - DOOM
7.45pm-8.45pm - PJ HARVEY
9.30pm-11.00pm - PORTISHEAD


ΜΕΣΗ
2.30pm-3.15pm - LIARS
4.00pm-5.00pm - BEACH HOUSE
5.30pm-7.00pm - SWANS
7.45pm-8.45pm - GRINDERMANΤΕΛΟΣ


11.00pm-12.15am - CARIBOU

Δεν υπάρχουν σχόλια: