5.11.11

η πράξη του να αποδίδεις νόημα σε οτιδήποτε είναι παράλογη. επειδή κάθε μία και όλες οι ομοιότητες με παρελθόντα και μελλοντικά γεγονότα είναι συμπτωματικές. η αμφιβολία είναι το σημαντικότερο άκρο.


η ευγένεια θα αποτελούσε αντικοινωνική συμπεριφορά εκεί όπου η αγένεια αποτελούσε τον κανόνα


πληροφορία δεν είναι αυτό που τα πράγματα είναι. πληροφορία είναι αυτό που τα πράγματα κάνουν. η χρήση της πληροφορίας σε έναν αντίλογο δεν είναι η πράξη του να δηλώνεις αυτό που τα πράγματα είναι, αλλά το να αμφισβητείς αυτό που τα πράγματα κάνουν.


http://www.jupitter-larsen.com/


http://tileskopio.tumblr.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: