8.4.09

Αααα, να και η κουπαστή από το σπίτι του Kandinsky.