1.11.09

Μαρίζα Κωχ

Μία στὸ καρφὶ καὶ μία στὸ πέταλο κι ἀρχίζει ἡ βουή, νὰ γυρνᾶνε στὸ μυαλό μου σὰν ἀνθρώπινη φωνή.


Δεν υπάρχουν σχόλια: