27.5.11

χιλια εννιακοσια πενηντα οχτω μαδερ φοκερ

μαδερ φοκερ

Δεν υπάρχουν σχόλια: